Relä WiFi

FiltreraUtvalt från fyndhörnan
Relä WiFi -

Styr dina lampknappar och enheter med ett WiFi-relä.

Våra relän kräver ingen brygga eller styrenhet utan nöjer sig med ditt internet hemma samt din mobiltelefon!

Smart WiFi är det perfekta valet för dig som vill ge dig in på smarta hem utan att behöva lägga allt för mycket pengar!