ESP8266

ESP8266 från Espressif är bara 5x5mm och ett av de mest använda WiFi-chippen på marknaden.

Det är utvecklat för mobiler, wearables och IoT-produkter och har tack vare det en väldigt effektiv strömhantering. ESP8266 klarar dessutom av tuffa miljöer och temperaturer mellan -40°C och +125°C. Oavsett vad du vill bygga lär detta chip klara av det med andra ord!

FiltreraUtvalt från fyndhörnan
ESP8266 - I denna produktkategori hittar du flera olika breakout boards med ESP8266-chip. Fördelarna med breakout boards är många. Dels är de ofta SMD (Surface Mounted Device, på svenska Ytmonterad enhet) vilket gör de väldigt små. Den vanligaste typen av integrerad krets tar större plats och heter DIP (Dual In-line Package). På svenska kallas den vanligen bara för krets eller ic-krets. Många föredrar dessutom ESP8266 som breakout board för att det gör det enkelt att återanvända komponenten. Om du vill börja med ett nytt projekt är det inte så krångligt helt enkelt!

Om du inte är intresserad av ett breakout board kan du självklart köpa själva chippet ESP-12F hos oss! Vi har även ett chip med både WiFi och Bluetooth, det heter ESP32.

De senaste åren har många olika mjukvaror uppstått för ESP8266. Bland annat NodeMCU och MicroPython. Två kort baserade på ESP8266 från Adafruit är förprogrammerade med NodeMCU. Adafruit HUZZAH är enkel att använda med breadboards och passar bäst för statiska projekt. Adafruit Feather HUZZAH som kan användas för mobila projekt och fungerar med Arduino Feather-shields för ökad funktionalitet.