Bakgrund
Alla Z-Wave produkter som sätts på marknaden ska vara certifierade för att garantera att de fungerar tillsammans med andra produkter. Z-Wave Plus är en ny certifiering som i grunden kräver ett nytt ZWave-chip (femte generationens chip, 5th gen eller 500 Series chip).

Z-Wave Plus innehåller en mängd förbättringar och utökningar av den tidigare standarden som både ska öka stabilitet, funktion och användarvänlighet.
Bland nyheterna och fördelarna finns bland annat:
* Kraftigt ökad räckvidd – upp till 150m vid fri sikt.
* Upp till 50% längre batteritid för batteridrivna produkter
* 250% högre bandbredd
* OTA (Over The Air) upppdateringar av firmwaren i noder har standardiserats
* Större tolerans mot fel i nätverket och automatisk korrigering när fel uppstår.
Kompatibilitet
Z-Wave Plus är bakåtkompatibelt med Z-Wave, så när Z-Wave Plus-kompatibla enheter inkluderas i ett nätverk som inte har stöd Z-Wave plus kommer de att fungera, men kommer inte att kunna nyttja fördelarna med Z-Wave Plus.
Faktiska fördelar
Allt detta låter väldigt bra, eller hur? Det finns en stor hake, och det är att du endast kan dra nytta av alla fördelarna om samtliga enheter i nätverket, inklusive Controllern, är Z-Wave Plus-certifierade.
Räckvidd, bra att veta
Om du har en Z-Wave Plus-certifierad controller kan du under följande förutsättningar dra nytta av fördelarna med Z-Wave Plus:

1. Du har endast Z-Wave Plus-certifierade noder i nätverket
2. Eller vägen/routingen till en nod går endast via Z-Wave Plus-certifierade enheter. Då det i praktiken är svårt att styra vilken väg signalerna tar är det svårt att garantera/få Z-Wave Plus-funktionalitet i ett nätverk med blandade noder med fast spännignsmatning. (Det är bara noder med fast spänningsmatning som skickar signaler vidare)
3. Om du inkluderar en batteridriven sensor som inte har stöd för Z-Wave Plus kommer kommunikationen med övriga noder i nätet fortfarande att kunna dra nytta av Z-Wave Plus. Detta då batteridrivna enheter inte förlänger signalerna.