Works with SmartThings
Att en produkt definieras som "Works with SmartTings" innebär att den fungerar bra tillsammans med styrenheten Aeotec Smart Home Hub eller Samsung SmartThings.

Antingen har vi på m.nu själva testat, eller så finns det en app till SmartThings som nämner produkten.