Works with Hue Bridge
Att en produkt har klassificerats som "Works with Hue Bridge" innebär att produkten fungerar med Philips Hue Bridge.