Vi går igenom de olika styrenheterna och vad som skiljer dem åt Att välja styrenhet är inte lätt och det finns ofta inte något självklart val. Vi igenom de vanligaste styrenheterna och deras för- respektive nackdelar.

Några generella kommentarer:
* Det finns appar (antingen officiella från tillverkaren eller tredjeparts från andra utvecklare) till samtliga styrenheter.
* För att göra enkla saker som att styra brytare eller dimmrar spelar inte valet av styrenhet någon större roll, alla löser detta på ett bra och enkelt sätt.
* Vissa styrenheter har stöd för att visa videoströmmar från kameror i app-/webbinterfacet. Generellt tillför det dock inte särskilt mycket att inkludera videoströmmen i styrenheten utan kamerans medföljande app fungerar oftast bättre.
* Styra ljud – Flera av styrenheterna har stöd för Sonos, men även här tillför det oftast inte särskilt mycket. Sonos-appen ger så mycket större möjligheter.
* Det finns alltid risk för att tappa information eller att behöva börja om från början om styrenheten går sönder. Vissa styrenheter har visst skydd mot dataförlust - och flera har stöd för backup i molnlösningar alternativt stöd för att kunna ladda ner backupfiler lokalt.
Här presenterar vi de olika styrenheter som vi erbjuder utifrån prisspann