Talks with Homey
Att en produkt har definierats som "Talks with Homey" innebär att den fungerar bra tillsammans med styrenheterna Homey och Homey Pro.

Antingen finns det en färdig app, eller så fungerar enheten bra utan någon specifik app.