Talks with Homey
Att en produkt har definierats som "Talks with Homey" innebär att den fungerar bra tillsammans med Homey Pro, vissa undantag görs för Homey Bridge i det fall en enhet fungerar med hjälp av en community-utvecklad app.

Antingen finns det en färdig app, eller så fungerar enheten bra utan någon specifik app och läggs till som en generisk enhet.