Qubino har många olika inbyggnadsprodukter, vi går igenom vad som skiljer dem åt
Qubino Flush Dimmer
Används för att styra dimbara lampor/motorer.

Max belastning är 140W resistiv last. Om LED eller transformatorer ansluts bör inte mer än ca 70W anslutas.

Ingen minimibelastning krävs

Matningsspänning: 230V AC eller 24-40V DC

Säkring på 1A ska anslutas i serie med utgången för att skydda dimmern om för stor last ansluts.
Qubino Flush Dimmer 0-10V
Används för att styra produkter som tar 0-10V som insignal enligt standarden IEC60929.

Långt ifrån alla LED-drivdon som kan styras med 0-10V följer denna standard, så kolla upp innan att produkten du vill styra följer standarden.

Matningsspänning: 12-24V DC
Qubino Flush 1 Relay
Används för att styra laster på/av max 230V 10A resistiv last. Om ej resistiv last ska styras begränsas maxlasten.

Mäter även energiförbrukningen på ansluten last.

Matningsspänning: 230V AC eller 24-30V DC

Ingen extra säkring behöver anslutas om säkringen i elcentralen är på 10A eller lägre.

Qubino Flush 1D Relay
Har potentialfritt relä vilket innebär att ingen av reläets poler är anslutet till spänningsmatningen. Detta gör att det går att styra annan spänning än den som driver produkten, eller att t.ex. simulera knapptryckningar. Se t.ex. hur du kan använda den för att styra en garageport.

Max belastning är 10A/2300W 230V resistiv last. Om ej resistiv last styrs begränsas maxlasten.

Matningsspänning: 230V AC eller 24-30V DC

Kan inte mäta energiförbrukningen på ansluten last.

Ingen extra säkring behöver anslutas om säkringen i elcentralen är på 10A eller lägre.
Qubino Flush 2 Relay
Har två separata kanaler som kan styras på/av. Max belastning per kanal är 4A/920W 230V AC resistiv last. Om ej resistiv last ska styras begränsas maxlasten.

Mäter energiförbrukningen på de båda kanalerna.

Matningsspänning: 230V AC eller 24-30V DC

Säkring på 4A ska anslutas i serie med utgångarna för att skydda produkten om för stor last ansluts.
Qubino Flush Shutter DC
Används för att styra likströmsmotorer 12/24V DC max 2A. T.ex. våra rullgardinsmotorer.

Matningsspänning: 12-24V DC

Den enda shuttern på marknaden som kan polvända likspänning.
Qubino Flush Shutter
Används för att styra motorer som drivs med 230V AC max 4A/920W. T.ex. rullgardiner, projektordukar eller markiser.

Matningsspänning: 230V AC

Säkring på 4A ska anslutas i serie med utgångarna för att skydda produkten om för stor last ansluts.